Ny ägare till ansluten fastighet

I samband med att ni som medlem av fiberföreningen säljer eller överlåter er fastighet skall ni också komma ihåg att kontrollera att de/n nya/e ägaren/ägarna vill överta er andel i föreningen. Enklast om ni överlåter er insats och säkerställer att nya ägarna/ägaren ansöker om medlemskap i fiberföreningen. Nedan har ni den överlåtelsehandling som styrelsen vill ha signerad av båda parter.

Lite praktisk handledning vid överlåtelse:

Kontakta styrelsen för att få överlåtelsehandling av medlemskapet. Den skall skrivas på av både köpare och säljare samt ett original skall sedan skickas till Sven Erik Ehrnberg.