Medlemmarnas egna sidor

Markbesiktning

Markbesiktning av våra projektledare tillsammans med våra underleverantörer pågår för närvarande. Styrelsen har avtalat med konsultföretag för att genomföra en slutbesiktning under augusti. Som slutrapport för denna besiktning upprättas ett besiktningsprotokoll, och det skall ingå i den slutliga rapporten till Länsstyrelsen inför projektavslut.

Vi räknar med att fiberprojektet skall vara helt avslutat innan 2017 års utgång.

Erbjudanden från Open Universe

Kolla in under fliken nytt.

 

 Eskalering i händelse av problem med bredbandet

Får du problem med din internet uppkoppling skall du kontakta din tjänsteleverantör, det företag som levererar ditt bredband/TV och telefoni.

Kan de inte lösa felet är det deras uppgift att kontakta Open Universe, som är den kommunikationsoperatör som Älvdalens Stadsnät kontrakterat. Löses inte felet så skall de kontakta KraftData. Det är med andra ord inte ditt problem att eskalera felet utan det skall ske från din tjänsteleverantör.

Ifall du vill ha kontakt med föreningen så vänder du dig primärt till:

Karl-Olov Jensen telefon 072 535 4550