Hantering av personuppgifter

Vid årsmötet i april 2018 beslöt stämman att fastställa denna policy för föreningens hantering av de personuppgifter som vi har i våra register.

Policy Personuppgifter