Gördalen Mörkret Fiberförening

Fiberprojektet är nu genomfört och nätet är i ordinarie drift. Vi har 100 primära anslutningar.

Läs mer om vår förening och vår verksamhet på övriga sidor på hemsidan.

Vi har antagit en policy för hanteringen av persondata. Policyn antogs vid årsmötet 2018. Läs mer klicka här: Policy personuppgifter GMF

Vid stämman antogs också regelverket för anslutning av nya medlemmar, läs här: Regler för anslutning nya medlemmar.

Några viktiga händelser i föreningen:

Slutbesiktning av extern besiktningsman gjordes under augusti 2017 och alla påpekanden åtgärdades och besiktningen kunde slutgodkännas i oktober.

Projektet slutrapporterades till Länsstyrelsen i januari 2018, lite senare är planerat på grund av vinterns influensa.

Slutbetalning av projektbidrag. Slutgodkännande av hela projektet skedde efter att Länstyrelsen och Jordbruksverket besiktigat anläggningen och vi fick deras godkännande samt innehållna bidrag utbetalade. Det skedde i augusti 2018.