Fiberföreningens syfte

Föreningens Gördalen-Mörkret fiberförening ekonomisk förening har som syfte att bidra till ökade möjligheter att kunna leva och verka i bygden. Därutöver har föreningen till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via eget kommunikationsnät tillhandahålla nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefoni, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Föreningen skall ha sitt säte i Älvdalens kommun, Särna socken. Verksamhetsområdet är Gördalen och Mörkret med omnejd