Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 dvs för verksamhetsåret 2020 kommer att avhållas den 28 juni klockan 18.00. Tyvärr kunde vi inte hålla stämman som vi önskat i påskas på grund av pandemirestriktionerna. Eftersom vi bedömt att flertalet av våra medlemmar inte skulle kunna närvara personligt vid vår ordinarie stämma nu under juni har vi däför valt att även i år hålla stämman digitalt. Ni som önskar kan ringa in till mötet använd det telefonnummer som presenterats på kallelsen. Alla kan rösta på stämman genom att fylla i poströstningsformuläret och skicka in det. epost adress i poströstningsformuläret.

Föreningsavgift och byanätsavgift kommer att hanteras i enlighet med stämmobeslutet.