Årsmöten

Årsmötet 2017 hölls i Naturum Fulufjället

Årsmötet 2018 hölls på Fulufjällsgården i Mörket

Årsmötet 2019 hölls i Bystugan i Gördalen

Årsmötet 2020 hölls digitalt. Innan mötet hade medlemmarna möjlighet att ringa in vid två tillfällen. Röstningen skedde medelst poströstning.

Årsmötet 2021 planeras till juni, datum ej fastlagt. Ifall det blir fysiskt eller digitalt möte är inte bestämt.