Anslutning nya medlemmar

För fastighetsägare i vårt område som inte anmält intresse men som gärna vill ha sin fastighet ansluten till fibern uppmanar vi dem att snarast ta kontakt med någon i styrelsen.

Styrelsens inriktning för eventuella nya medlemmar är att vi vill samla ihop en grupp, helst minst 6 – 10 fastigheter för att på så vis kunna hålla nere kostnaden om vi skall genomföra ett projekt.

Kontakta styrelsen för mer info.